Kenniscafé Sport – column Frans Miggelbrink

Frans Miggelbrink​, zeker in de Achterhoek ‘wereldberoemd’ als columnist en presentator, heeft tijdens het Kenniscafé Sport Live! over de ‘draagkracht van de sportvereniging’ (13 februari 2017 in Doetinchem) een pakkende, humoristische column uitgesproken voor de veelal Achterhoekse bezoekers.

Dit is een door Frans Miggelbrink voor publicatie bewerkte versie van het origineel.
“Vroeger gingen we op voetbal. Het hele dorp zat op voetbal en nog steeds zit het hele dorp op voetbal. Aan de zijlijn staan we met zijn allen te overleggen over de dag van morgen en ondertussen pakken we het voetbal mee. In de voetbalkantine delen we de bar met de harmonie, de toneelclub en overdag spelen de oudjes een potje koersbal. Het hoogtepunt van het jaar is het wanneer de voetbalclub met Willeke Alberti en alle bejaarden in polonaise uit volle borst zingen: “De glimlach van het bejaarde kind”.

Vroeger vraten we het dorp naast ons op bij de plaatselijke voetbal derby en nu zitten we met dat dorp samen in het bestuur, regelen we samen de keeperstraining maar vreten we elkaar nog wel steeds op bij de derby’s. Eigenheid van de eigen kerktoren maar met hulp van de kerktoren verderop. Linksom of rechtsom. Samen onderweg met clubs en clubjes die het dorp heeft. De kracht van mijn sociale leefbaarheid. Met Kenniscentrum Sport. Met stichting Vitaal op Weg. Om de buurvrouw vitaal te maken. Om te samenwerken. Met wetenschappelijk onderzoek.

Zonder sportvereniging stort de samenleving in. Verdwijnt de maatschappelijke cohesie. Waar moeten we dan nog een biertje drinken? Dan ziet het dorp elkaar niet meer. Hebben we niets meer met elkaar. Wij Achterhoekers geven om elkaar. Samen voor de veerkracht. Blijf af van de verenigingen. Beleidsmakers: Doe niet te moeilijk. Samen op. Met Bronckhorst, Zwolle, Rotterdam, KNVB en de Achterhoek. Scholder an Scholder. Ondanks alle hobbels die er zijn: Joa Joa. En voor wie niet uit de Achterhoek komt: In de Achterhoek betekent”Joa Joa”: Nee is Nee. En Scholder an Scholder betekent voor Rotterdam: Hand in Hand kameraden. Volgens Rotterdam is de Achterhoekse nabuurschap essentieel. En ik zeg tegen Rotterdam;”Krek, goed gezien jochie. Daar gaat het om”.

Sporten is goed. Haal de psychiatrische patiënten, de verslaafden uit het isolement. Werk aan het overgewicht van Henkie Overgoor, Ans Salemink, Sjors Berentsen. Geef ze de waarde waar ze zelf beter van worden met een betekenisvolle ouder die geen vette cupcakes serveert bij een blijde gebeurtenis. Die niet achter de goal gaat staan met een vette peuk in zijn hoofd. Die kletsen we dadelijk van het sportpark af. Voor morgen. Voor samen. Voor de samenwerking van de acht gemeenten van de Achterhoek. Voor de maatschappelijke cohesie. Blijf sporten en blijf voor elkaar zorgen. “Scholder an Scholder”. “Hand in hand kameraden”.

Blijf een blokje om rennen en ondertussen nemen we opa in zijn rolstoel mee voor zijn sociale contacten. Scholen in kleine kernen die open blijven omdat we er een tafeltje-dekje restaurant bij hebben gezet. De kracht van het eigen dorp. De kracht van ons allemaal. Het verenigingsleven van de Achterhoek het sociale bindmiddel van onze maatschappij. Samen staan we sterk. Samen zijn we de Achterhoek. We kunnen alleen maar samen winnen. DRAN.”